Střelecká soutěž o bednu kuliček Toroball premium Winter

Podmínky soutěže

  • Soutěže se může zúčastnit každý zákazník s vlastním nebo zapůjčeným vybavením
  • Zákazníkem se rozumí jakýkoliv hráč se zaplaceným vstupem
  • Ke střelbě na terč může být použit pouze schválený paintballový značkovač a paintballové kuličky
  • Výhrou je 2000ks paintballových kuliček Toroball premium Winter tj. 1 bedna / jeden herní den.
  • Denní výhru získává první kdo splní podmínky soutěže 

Pravidla soutěže

  • Střílí se ve stoje bez opory paintballovým značkovačem a paintballovými kuličkami na překlápěcí terč s resetováním ze vzdálenosti 12 metrů od terče, počet ran na jeden pokus je maximálně 8 výstřelů.
  • K uznání pokusu musí být u střelby přítomen organizátor, mimo přítomnost organizátora je jakýkoliv pokus o získání výhry považován pouze za trénink
  • Soutěž probíhá od 24.11.2012 do 31.12.2012

Platný pokus

  • Za přítomnosti organizátora, překlopení všech 4 spodních terčů (viz. obrázek) do horní polohy a následně jejich navrácení do původní polohy zásahem do horního překlápěcího terče. To vše na maximálně 8 ran