Bezpečnostní pravidla

Měli by jste si přečíst!!!

03.11.2012 19:41

 

 • Všichni hráči a další přítomné osoby jsou povinny chovat se jako lidi. 

Proč? Protože nejste zvěř. Respektujte prosím příkazy organizátora a rozhodčích.

 • Ke hře je možno použít pouze schválené vybavení, které splňuje zákonné podmínky.

Chcete si zahrát nebo se pozabíjet?!

 • Na hřišti a všude tam, kde hrozí zásah značkovací kuličkou, musí hráči a další přítomné osoby použít ochrannou paintballovou masku.

Tedy pokud nechcete slepeckou hůl a vodícího psa.

 • Střílet je povoleno pouze na hřišti v průběhu hry nebo na místech pořadateli určených k testování, nebo vybíjení zbraní.

Je nutný komentář?

 • Mimo hrací zónu a čas se nosí zbraně zásadně zajištěné a opatřené bezpečnostní pojistkou tvz. „šprckou“.

Je fajn jí koupit třeba na sváče.

 • Je zakázán fyzický kontakt mezi hráči. Je zakázáno házet na hřišti jakýmikoli předměty.

Hrajeme paintball, nepořádáme zápasy ani soutěže ve vrhu.

 • Je zakázáno střílet a mířit i nenabitou značkovací zbraní na hráče bez nasazené ochranné paintballové masky.

Co kdyby?!

 • Zpozoruje-li hráč v průběhu hry, že v prostoru ohroženém střelbou se nachází osoba nebo osoby nemající nasazeny ochranné paintballové masky je povinen ihned zastavit palbu a upozornit na tuto skutečnost organizátora a rozhodčí.

Nic netutlám nic netajím, nečekám jak to dopadne, jednám!!!

 • Je zakázáno jakkoliv ničit zařízení haly, zejména úmyslně střílet do oken apod.

Fajn jsme rádi, že jste ostrostřelci, ale zkuste to raději do terče.

 • Hráč nesmí být na hřišti pod vlivem alkoholu či drog. Kouření je povoleno pouze na vyhrazených místech.

Nechlastat, nehulit, zbytečně nekecat a hrát.

 • Každý hráč je povinen znát a za všech okolností dodržovat uvedená bezpečnostní pravidla.

A kdo tomu nerozumí ať raději zústane doma!!!

 • Osoby mladší 15 let se můžou hry zúčastnit pouze v doprovodu rodičů nebo zákonných zástupců starších 21 let.

Vemte tátu, vemte mámu a příjďte.

 • Osoby mladší 18 let se mohou hry účastnit pouze za dozoru osoby právně způsobilé a starší 21 let.

Jste svéprávní? Máte občanku? Tak nic neřešte a příjďte, nám už je víc než 21.

 • Každý hráč se účastní hry na vlastní nebezpečí.

Všechno víte, všechno znáte, tak jestli nejste "mimoni" tak to přežijete :)